πείτε όχι στο κλίβελαντ county καζίνο

τι μορφές τυχερών παιχνιδιών είναι παράνομη

Ήταν αξίζει έναν πυροβολισμό, αλλά σχεδόν ο καθένας θα μπορούσε να έχει προβλέψει.Σύμφωνα με μια έκθεση GLaws.στην, η Καλκούτα High Court έχει καταρρίψει μια προσπάθεια από κλήρωση διανομέα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι τα λαχεία θα πρέπει να απαλλάσσονται από τα Αγαθά και Φορολογικών Υπηρεσιών (GST) στη χώρα πείτε όχι στο κλίβελαντ county καζίνο.
Teesta Διανομείς πίεσε για την απαλλαγή, την οποία υποστηρίζεται ότι λαχεία είναι ένα "πρακτικό ισχυρισμός" και δεν καλύπτονται από τον ορισμό των εμπορευμάτων.Η υπόθεση είχε ακούσει από έναν μόνο δικαστή, Δικαιοσύνης Debangu Basak.Επίσης αρνήθηκε Teesta τον ισχυρισμό ότι η διπλή δομή του φόρου στα λαχεία—αποτελείται από 12% GST φόρου που πωλούνται από τις κυβερνήσεις των κρατών και 28% GST σε εκείνους έξω από το κράτος και από ιδιώτες διανομείς—διακρίσεις.Δικαιοσύνης Basak αποφάνθηκε ότι όλα τα λαχεία πέσει κάτω από το πρόσχημα της προσφυγής ισχυρίζεται, σύμφωνα με το Live Δικαίου.Αναφέρεται σε ένα σύνταγμα πάγκο απόφαση που απελευθερώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση, Ανατολή Συνεργάτες πείτε ό. η Κυβέρνηση της NCT του Δελχί, στην έκδοση απόφασης.Σύμφωνα με τον δικαστή, το Άρθρο 366(12) του συντάγματος παρέχει ορισμό των αγαθών που είναι αρκετά ευρύ.Ο ορισμός επιτρέπει στο νομοθέτη να ταξινομήσει λαχεία, ως αγαθά και να εφαρμόσει την απαιτούμενη δομή του φόρου.Δικαιοσύνης Basak είπε επίσης ότι το Χρονοδιάγραμμα ΙΙΙ της Κεντρικής Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών Νόμου του 2017 (CGST Πράξης), καθώς και σχετικές τους νόμους του κράτους, και συγκεκριμένα την πρόληψη αγώγιμες αξιώσεις, εκτός από τα τυχερά παιχνίδια και τα λαχεία, από το να θεωρηθεί ως παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.Ως εκ τούτου, η CGST Νόμος δεν προβλέπει εξαίρεση για τα λαχεία.Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να αποκλείσει λαχεία από το να έχουν να πληρώσουν το GST με την τιμή που καθορίζεται για τα εμπορεύματα.Δικαιοσύνης Basak πρόσθεσε, "Ο Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών Συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με το Άρθρο 279Α του Συντάγματος της Ινδίας κατά τη 17η συνεδρίαση συζήτησε εκτενώς όσον αφορά το ποσοστό του φόρου που πρέπει να επιβληθεί για τα λαχεία.Διαφορική φόρος θεσπίστηκε στα μέσα του 17ου Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών Σύνοδο του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 18 ιουνίου 2017 τι θέλετε μηχάνημα. Τα Μέλη, πριν από το Δικαστήριο ήταν παρόντες στην συνεδρίαση.Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις, η GST Συμβούλιο ενέκρινε τις τιμές ως προς το παρόν απόκτησης σε σχέση με το λαχείο.Είναι εντός του τομέα των εν λόγω Συμβούλιο να αποφασίζει για το ποσοστό του φόρου." Λάβετε τα τελευταία νέα τυχερών παιχνιδιών από Calvin Ayre τι μορφές τυχερών παιχνιδιών είναι παράνομη.